You are here:: Pendaftaran Pelajar Syarat kemasukan
 
 

Syarat Kemasukan

E-mail Cetak PDF

SYARAT PERMOHONAN KEMASUKAN MURID TINGKATAN SATU ( 1 )
KE MA’AHAD INTEGRASI TAHFIZ  NEGERI SELANGOR
SESSI PERSEKOLAHAN 


1.   Ibu bapa mestilah Wargenagra Malaysia.

            -  Murid dan ibu / bapa lahir di Negeri Selangor atau ;
            -  Murid dan salah seorang daripada ibu atau bapa lahir di Negeri Selangor dan
            -  Murid hendaklah tinggal di Negeri Selangor tidak kurang enam (6) tahun. 

2.   Berumur dua belas (12) / tiga belas tahun (13) tahun.

3.   Pencapaian Akademik : Memperolehi Mumtaz dalam PSRA dan Minima 4A 1B dalam
      UPSR tahun semasa.

4.   Boleh membaca Al-Quran dengan lancar, fasih dan bertajwid.

5.   Lulus Praktikal Pemantapan Amali Fardhu Ain (PAFA) JAIS / KPM

6.   Murid yang aktif dalam Ko-kurikulum mempunyai "merit" untuk dipilih.

7.   Murid lepasan Sekolah Agama Negeri selangor dan Mempunyai  Sijil PSRA tahun semasa.

8.   Bersedia menduduki Ujian kelayakan ke Maahad Integrasi Tahfiz.

9.   Borang permohonan mestilah lengkap dan disertakan dengan semua salinan dikumen yang telah disahkan.


Nota :

-    Calon  dipilih berdasarkan kepada pencapaian terbaik dalam PSRA dan UPSR tahun semasa dan lulus ujian kelayakan kemasukan ke Maahad Integrasi Sains dan
Teknologi  (MITST)