Yuran Asrama

Cetak

SENARAI BAYARAN ASAS ASRAMA LELAKI (SETAHUN)

Bil

Perkara

Tingkatan 1

Tingkatan 2

Tingkatan 3

Tingkatan 4

Tingkatan 5

1.

Pendaftaran

RM 50.00

-

-

RM 50.00

-

2.

Kebajikan

RM 30.00

RM 30.00

RM 30.00

RM 30.00

RM 30.00

3.

Penyelenggaraan & Pembangunan

RM 40.00

RM 40.00

RM 40.00

RM 40.00

RM 40.00

4.

Tarbiah & Riadah

RM 30.00

RM 30.00

RM 30.00

RM 30.00

RM 30.00

JUMLAH KESELURUHAN (LELAKI)

RM 150.00

RM 100.00

RM 100.00

RM 150.00

RM 100.00

SENARAI BAYARAN ASAS ASRAMA PEREMPUAN (SETAHUN)

Bil

Perkara

Tingkatan 1

Tingkatan 2

Tingkatan 3

Tingkatan 4

Tingkatan 5

1.

Pendaftaran

RM 50.00

-

-

RM 50.00

-

2.

Kebajikan

RM 30.00

RM 30.00

RM 30.00

RM 30.00

RM 30.00

3.

Penyelenggaraan & Pembangunan

RM 40.00

RM 40.00

RM 40.00

RM 40.00

RM 40.00

4.

Tarbiah & Riadah

RM 30.00

RM 30.00

RM 30.00

RM 30.00

RM 30.00

6.

Haid Bin (Perempuan sahaja)

RM 30.00

RM 30.00

RM 30.00

RM 30.00

RM 30.00

JUMLAH KESELURUHAN (PEREMPUAN)

RM 180.00

RM 130.00

RM 130.00

RM 180.00

RM 130.00

Langkah-Langkah Pembayaran ;

TERKINI : 23 OGOS 2018