:
Kurikulum Akademik


Mata Pelajaran KBSM

 • Bahasa Melayu
 • English
 • Bahasa Arab Tinggi
 • Matematik Moden
 • Sejarah
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Pendidikan Al-quran Sunnah
 • Pendidikan Syariah Islamiah

Mata Pelajaran Al-Azhar/ DINI

 • syariah
 • Usuludin
 • Lughahtul Arabiyah